MenuAdventure

Layunin naming maging pinakamalaking reservation platform na gagawing masagana ang buhay ng lahat.
Hindi lamang namin pagsisikapan ang magkaroon ng matagumpay na negosyo kundi gagawa rin kami ng mga kontribusyon sa lipunan.
Dakilang halaga at serbisyo na hindi ka bibiguin.
Aming aalisin ang hindi nararapat na paunang gastos at ibabalik ang tubo sa aming mga kliyente.

 Ang aming mga serbisyo

  • 現地アクティビティ予約はWANNATRIP

 Tungkol sa amin

Mula sa paglalakbay hanggang sa pang-araw-araw na buhay.
ADVENTURE ay layunin na maging pinakamalaking reservation platform na gagawing masagana ang buhay ng lahat.

Pangalan Adventure,. Inc.
Lumang pangalan:Cyber Travel Co,. Ltd. (Hunyo 30, 2013)
May Hawak ng Numero ng Pagpaparehistrong Panturismo 2-5932 mula sa Gobernador ng Prepektura ng Tokyo
Adres Yebisu GardenPlaceTower 24F, 4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6024 Japan
Tel +81-3-6277-0149 (Departamento ng online na paglalakbay)
+81-3-6277-0515 (Pangunahing numero)
FAX +81-3-6277-0490
Itinatag Disyembre 21, 2006
Common Stock 555 milyong Yen
Bilang ng Empleyado 22
Presidente Shunichi Nakamura
Negosyo Online na paglalakbay
Mga Sangguniang Pambangko The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Mizuho Bank, Ltd.
Resona Bank Ltd.